Mrs. Machaille Al-Naimi

President of Community Development